loading

Loading...

& Vakbonden

& Vakbonden

Vakbonden horen in ondernemingen. Zoals ook OR-en er horen. Vaak vinden we het samenwerken met vakbonden bijzonder verrijkend voor het OR-werk. Bonden ervaren dat net zo. Afstemmen vindt wat ons betreft zowel plaats met betrekking tot de inhoud van de zaak waar we gedrieën (OR, Kuiper en van de Kieft en Vakbonden) bij betrokken zijn, alsook met betrekking tot het proces. Dat draagt bij aan elkaars positie en ook aan draagvlak bij de achterban. Wanneer OR en Vakbond niet op één lijn zitten, is het verstandig te investeren in de relatie. Ondertussen moet de OR en ook de Vakbond vrij zijn in het uiten van zijn opvattingen. Transparantie en communicatie staan hoog in ons vaandel en streven we dus ook na in verband met zowel de medezeggenschaps- als de vakbondspositie in ondernemingen. Bart Plaatje (bestuurder FNV) belt Jan Kuiper (om 21 uur): hij is er bijna uit met het Sociaal Plan bij Prolyte. Maar er ligt ook een negatief advies dat de OR samen met Jan opstelde. Hoe gaan we nu verder? Wie sluit wat met wie kort over de vervolgstappen. In een half uurtje hebben Jan en Bart de volgende stappen weer scherp.