loading

Loading...

Juridische aangelegenheden

Juridische aangelegenheden

Omdat de WOR en de uitleg daarvan door rechters voor een belangrijk deel het spel en het speelveld van de medezeggenschap bepaalt, liggen daar ook geregeld vragen. Recht-toe-recht-aan-vragen kunnen veelal via fora, sites, collega’s, je cursusinstituut of de vakbond afgehandeld worden. Kuiper en van de Kieft schuift aan als de OR behoefte heeft aan een sparring partner bij vragen als: “hoe leggen we deze geheimhouding uit?”, “Is hier nu sprake van de methode De Blécourt?”, “Kunnen arbeidsvoorwaarden wel gewijzigd worden in een Fusie?”. KvdK kent de jurisprudentie op het terrein van de medezeggenschap als geen ander. Daniël Schouwman heeft meer dan 25 jaar ervaring als medezeggenschapsadvocaat. Wordt er ondanks ons advies toch uitvoering gegeven aan het besluit? Willen we wel of niet escaleren, wat zijn dan onze kansen?’ Ervaringskennis en juridische kennis zijn de bronnen waar we uit putten. We hebben geregeld met OR-en bij de OK gestaan, maar zijn ook tijdens ons werk in OR-zaken voortdurend betrokken bij juridische vragen die gaandeweg ontstaan. We praten dus geen boekenwijsheid, maar praktische wijsheid. Juridische inschattingen hebben ook te maken met kennis van de business, cultuur van de medezeggenschap, de onderneming en de bestuurder. Dan leidt de specifieke kennis hierover van de OR samen met de ervaring en kennis van de adviseur tot verstandig handelen. Met de OR van Tjoapack starten we een OK procedure. Die is te winnen, maar liever zagen we dat de bestuurder een ander voorgenomen besluit voorlegde voordat we bij de OK staan. We leggen de bestuurder onze strategie volledig uit.