loading

Loading...

Conflicten

Conflicten

Ondernemingsraden raken soms in conflicten verzeild. Binnen de raad of tussen de raad en zijn stakeholders. Conflicten binnen de raad leiden niet zelden tot het opstappen van leden en scherpe machtswisselingen. Iedereen loopt dan blauwe plekken op en de raad als geheel verzwakt binnen de onderneming. Conflicten vermijden is beter, maar een conflict oplossen moet af en toe ook. Ook kan er vaak behendiger gelaveerd worden in de relationele sfeer. Het werk van Kuiper en van de Kieft met ondernemingsraden bevindt zich vaak op terreinen waar conflicten makkelijk ontstaan. Hoe hou je het zakelijk, hoe balanceer je tussen tegenstellingen binnen je achterban en hoe hou je de raad bij elkaar? Bij deze vragen zijn wij vaak betrokken als adviseurs. Rond de reorganisatie in de IT afdeling van Heineken was sprake van zeer diverse belangen binnen de achterban. Samen met Jan Kuiper vond de OR een koers die zowel geaccepteerd werd door de achterban alsook de bestuurder scherper maakte op de wijze waarop hij het proces kon besturen.