loading

Loading...

& Bestuurder

& Bestuurder

Een bestuurder vervult een rol ten aanzien van medezeggenschap die zeer bepalend kan lijken (of zijn) voor de uitkomst van medezeggenschap. Die rol schept ook verplichtingen en is niet altijd gemakkelijk. Bestuurders zijn niet altijd ‘baas over de eigen koers’ en moeten met heel veel input rond voorgenomen besluiten omgaan. Niet alleen een OR hijgt in zijn nek. Vaak ook banken, aandeelhouders, de ‘Moeder’, accountants, leveranciers, etc. Kuiper en van de Kieft ziet als uitdaging in zijn werk met OR-en dat er in de medezeggenschap bijdragen geleverd worden die ook door de bestuurder van toegevoegde waarde geacht worden. Als de OR een eigen, authentiek geluid laat klinken, wordt hij beter gehoord. De adviseurs van KvdK begrijpen de positie van bestuurders in bijna alle gevallen. Sommigen van ons zijn zelf bestuurder (geweest). Begrijpen en begrip hebben is niet hetzelfde: wij kijken met een OR-bril in kwesties en de bestuurder heeft daarmee te dealen. Wij houden niet van één op één contact met bestuurders: overleggen doet de OR. We zitten dus niet in achterkamers, maar in de Overlegarena samen met de OR. Die aanpak wordt niet altijd begrepen, maar leidt uiteindelijk wel tot respect.

De bestuurder van MEE belt Jan na een tweedaagse die hij met de OR had? ‘Zijn ze wat wijzer geworden?’, vraagt hij. ‘Het lijkt me beter dat je dat aan de OR vraagt’, antwoordt Jan. ‘En wil je me nu niet meer alsmaar bellen? Dit is al de derde keer dat je dat doet en ik vroeg dit ook al twee keer eerder’. De volgende dag vraagt de bestuurder de OR hoe de tweedaagse was en moppert wat over het feit dat de adviseur hem niet wil spreken. ‘Terecht, dat Jan dat zegt’ antwoordt de OR, ‘wij zijn de OR, wij doen de medezeggenschap; Jan adviseert ons.’