loading

Loading...

& Achterban

& Achterban

De adviseurs van Kuiper en van de Kieft staan graag samen met de OR bij de achterban. Veel van die bijeenkomsten zijn een combi met een (open) ledenvergadering met vakbondsbestuurders. Achterbanbijeenkomsten zijn niet alleen momenten waarop de achterban geïnformeerd wordt door de OR en de bonden, maar ook momenten waarop de verhalen van de achterban opgehaald kunnen worden en meegenomen kunnen worden in advies- of instemmingstrajecten. Ledenpeilingen zijn voor bonden maatgevend voor de afspraken die zij maken met de werkgever. Voor de OR is input van de achterban inhoudelijk nuttig, maar het geeft ook draagvlak aan adviezen. In oneindig veel trajecten vinden we nieuwe wegen met de OR naar de achterban. Hierover is meer te lezen in het artikel: dialoog met de achterban. In de fabriek van Winpac staan de FNV bestuurder, de OR en Jan Kuiper om 23 uur rond de ploegwissel uit te leggen hoe het met de onderneming gaat en laten we de achterban brainstormen over verbetervoorstellen. Deze voorstellen belanden in het OR-advies en worden uitonderhandeld in het traject. Bij Lantor speelt de mobilisatie van de achterban een sleutelrol in de ambitie van de OR om de algemeen directeur uit te sluiten van participatie. Door samen op te trekken, realiseert de OR dat doel.