loading

Loading...

Organiseren

Organiseren

Invloed uitoefenen vraagt niet alleen goede inbreng, maar ook goed organiseren. Hier gaat het om vragen als: “wanneer en hoe naar de achterban?”, “met wie overleggen we wat?”, “de zaak wel of niet op de spits drijven?”. U bent niet de enige OR die het spannend vindt te werken met een bestuurder die haast heeft en weinig geduld. U wilt liever geen conflict, maar een confrontatie kan verhelderend werken. KvdK heeft een groot arsenaal aan methodes voor samenwerking en conflicthantering. En, in de kern geldt: uiteindelijk telt het resultaat.