loading

Loading...

Wet en wetsuitleg

Wet en wetsuitleg

Er zijn weinig cursussen voor ondernemingsraden waarin de WOR niet behandeld wordt. Ook de arbowet verschijnt geregeld in cursussen van ondernemingsraden. Maar er zijn meer wetten die uitwerken op het werk in ondernemingsraden. De arbeidstijdenwet, CAO-wetgeving, het arbeidsrecht ( met de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015 in 50 jaar) en het ondernemingsrecht. Het is niet onverstandig dat ondernemingsraden ook in deze wetsterreinen de weg enigszins weten te vinden. Naast behoefte aan verbreding kan ook behoefte aan verdiepen spelen. De wet en jurisprudentie op tafel, zoeken naar relevante interpretaties en uitspraken. Begrijpen hoe de Ondernemingskamer of rechter denkt als er gedingen vanuit de ondernemingsraad voorliggen. Daniel Schouwman voerde in de afgelopen 30 jaar talloze procedures met ondernemingsraden en werkte als advocaat in het domein van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht. Hij doet en deed opleidingen bij de belangrijkste deskundigen op dit vlak. Tijd besteden aan het verbreden en/of verdiepen van je wetskennis met Daniel is dus een zinvolle want leerzame investering. Je ontwerpt met Daniel de inhoud en duur van het leertraject. Daniel geeft vaak in zijn adviestrajecten colleges over wetten, wetsuitleg en jurisprudentie.