loading

Loading...

Schrijven & PR

Schrijven & PR

Ondernemingsraden schrijven adviezen, instemming, jaarverslagen, uitnodigingen, agenda’s, verslagen, achterbanberichten. Kortom: OR-en schrijven veel. Hoe komt jouw boodschap over? Schrijf je wat je bedoelt te schrijven? Zijn OR-stukken aantrekkelijker te maken? Kan schrijven ook bijdragen aan een positieve beeldvorming van de OR, zodat je beter gezien en gewaardeerd wordt? Als je je schrijfvaardigheden wilt verbeteren en van schrijven meer wilt maken dan een boodschap, kun je daarvoor bij Kuiper en van de Kieft terecht. In kortere of langere leermodules ondersteunen we je met kennis, inzicht en praktisch oefenen. Renny van Thuyl is de bedenker van dit leertraject en voerde het onder andere uit met de OR van de gemeente Veenendaal.