loading

Loading...

Pensioenen

Pensioenen

Pensioenvraagstukken die bij de ondernemingsraad terecht komen kunnen lastig zijn. Zit je als bedrijf al jaren bij een pensioenfonds, dan cirkelt kennis van het fonds vanzelf rond in de onderneming. Veel bedrijven hebben echter eigen regelingen voor pensioenen. Soms vinden daarin grote wijzigingen plaats. Bijvoorbeeld omdat een contract verlengd moet worden of niet. Soms ook door veranderende wetgeving (maximale premie-afdracht bijvoorbeeld). Als pensioenen voor jou geen dagelijkse kost zijn, kan Kuiper en van de Kieft je adviseren. Waar let je op als je OR bent en hoe vertaal je jouw inbreng in resultaat voor je achterban? René is onze primaire pensioendeskundige. Gert Jan van ’t Land is econoom en was langdurig lid van pensioencommissies. Kennis opdoen van pensioenen vergt enige tijd meerdere een-daagsen of een tweedaagse ligt meer voor de hand dan korte modules.