loading

Loading...

Maatwerk

Maatwerk

Je hebt een leervraag en je wilt daar een leerplan bij. Als je verrast wilt worden, kom dan eens met Kuiper en van de Kieft praten. Wij bedenken voortdurend nieuwe vormen van leren. We hebben kennis, maar willen alleen overdragen wat aansluit bij de al aanwezige kennis van onze opdrachtgevers. Groepen kunnen zelforganiserend leren als ze daarvoor de tools wordt geleverd. Die tools hebben we of bedenken we specifiek voor jullie situatie. Een voorbeeld van zo’n leertraject is de Bakkerstafel geweest, waarin werknemers van Bakkerijen (totaal 20) zelf de regie namen bij de beantwoording van stekelige verander-/verbetervragen in de eigen onderneming. Leren van elkaar stond daar centraal. KvdK organiseerde dat leren met blijvende resultaten als uitkomst. Met de OR van ActiZ behandelden we de Machtstheorieën van Mauk Mulder en pasten ze toe bij het bekijken van een (mafia-)film. Ook leidden we OR-leden op voor het faciliteren van interactieve achterban-dialoog (Thales).