loading

Loading...

Ervaringscursussen

Ervaringscursussen

OR-en met ervaring zoeken in cursussen vaak ruimte om op het eigen handelen te reflecteren, nieuwe wegen voor het OR-werk te vinden of hun werkwijze te ontwikkelen. De vragen die ervaren OR-en hebben zijn alle uniek en specifiek. Ze kunnen meer of minder abstract zijn. Enige afstand tot het dagelijkse werk is bij deze leervragen meer gewenst dan in veel andere opleidingssituaties. Kuiper en van de Kieft biedt dan ook altijd werkvormen die aansluiten bij de leervraag van de OR die met ons op pad wil. Met Hogeschool Zeeland kreeg dit meerdere keren vorm in een tweedaagse, waarin de dialoog over de medezeggenschapsstrategie de rode draad vormde. Jan Kuiper ging mee, ontwierp de werkwijze voor het gesprek en gaf, op verzoek van de deelnemers, verschillende verdiepende ‘colleges’.