loading

Loading...

Reorganiseren

Reorganiseren

OR-en bijstaan bij advies over Reorganiseren is al sinds de start van ons bureau een belangrijk deel van ons werk (20 à 25% van onze opdrachten). De meeste OR-en waar we mee aan de slag gaan, hebben op voorhand al een idee over nut en noodzaak van een reorganisatie. Wij starten vanuit de doelen die de OR formuleert. Dragen bij aan beeldvorming, beoordeling en het uitbrengen van advies alsmede het overleg, waarin adviezen uitonderhandeld worden. Als vakbonden betrokken zijn, werken zij doorgaans aan de totstandkoming van een Sociaal Plan. Een goede communicatie tussen OR en bonden versterkt de positie van alle werknemers in de organisatie. Kuiper en van de Kieft kent vakbonden en herkent mogelijkheden om samen te werken met hen. Vakbondsbestuurders zijn doorgaans blij met onze, op samenwerken en versterken, gerichte inbreng en aanpak. Bij Universitair Medisch Centrum ST. Radboud heeft KvdK met de OR een voorgenomen reorganisatie zodanig kunnen beïnvloeden dat de voorgenomen ontslagen niet hoefden te vallen.