loading

Loading...

Fuseren

Je moet adviseren als een fusie (of overname of formele samenwerking) aan de orde is. Dat is vaak een zowel inhoudelijk (financieel, bedrijfseconomisch) als procedureel complex gebeuren. Wordt je op tijd betrokken? Welke ruimte is er (dan nog) voor een beïnvloedend advies? Welke belangen staan voor ons op de voorgrond? Hoeveel perspectief op voortbestaan kan een fusie bieden of teniet doen? Wat verandert er op arbeidsvoorwaardelijk gebied? Is er wel of niet sprake van de Wet Overgang Onderneming? Welke gevolgen zijn er voor de cijfers en de leiding/zeggenschap van de onderneming? Logisch dat je adviseurs wilt die zowel diepgaand onderzoek kunnen doen naar nut & noodzaak als ook kennis hebben van je medezeggenschapspositie en de juridische context van je adviestraject: Kuiper en van de Kieft dus. Een fusie die werkelijk niet verstandig was, naar de mening van de OR, is met Daniel Schouwman naar de OK gebracht. Daar is de fusie afgeblazen.