loading

Loading...

Bedrijfssluiting

Bedrijfssluiting

De ondernemingsraad moet adviseren over een voorgenomen bedrijfssluiting. Dat is vaak een dieptepunt in je medezeggenschap: je bent er voor de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid daarin. Een voorgenomen sluiting is ook het einde van jouw werk. Als je een adviseur betrekt, wil je dus weten of dit alles werkelijk nodig is. Zijn er alternatieven die niet bekeken zijn? Hoe luidt de financiële onderbouwing? Welke ruimte is er voor een Sociaal Plan? Is het besluit aanvechtbaar bij de rechter? Hoe coördineren we verstandig met de vakbonden? Kuiper en van de Kieft biedt in deze adviestrajecten noodzakelijke deskundigheid op al deze terreinen. Daarbij leggen we met de OR samen stevige lijnen met de vakbonden en de achterban. Wij beseffen ons hoe ingrijpend sluiten kan zijn en kunnen ons daarom ook verplaatsen in ieders persoonlijke beleving/emotie rond een dergelijke case. Dat creëert een band en draagt bij aan resultaat. KvdK adviseerde de OR van Technamics bij een voorgenomen sluiting. Door onze oppositie kon de vakbond een uitzonderlijk Sociaal Plan afsluiten. Voor de achterban en vakbondsleden, werd een sluiting daarmee dragelijk.