loading

Loading...

Artikel 31

Dit WOR artikel regelt het informatierecht van de OR. Niet zelden leidt de uitleg over welke informatie een OR moet ontvangen tot debat. Maar ook: hoe presenteert de bestuurder zijn informatie? Wat is geheim, wat niet, mogen we de sheets houden, welke details worden zichtbaar, op welk consolidatieniveau heeft de raad inzicht nodig? Al deze vragen spelen rond artikel 31. En dan heb je informatie, maar is het lastig die te doorzien. Kuiper en van de Kieft heeft de financiële kennis om je dan te adviseren, maar ook de juridische kennis om te claimen wat je nodig hebt. We praten over economische aangelegenheden op een gelijkwaardig niveau met de financiële mensen van ondernemingen. We doen dat echter vanuit de opdracht en dus de band die we met de medezeggenschap hebben. Daar heb je als OR dus echt iets aan! René dook in de cijfers van Fokker en vond daardoor meer afwegingen voor de opstelling van de ondernemingsraad ten aanzien van de voorgenomen reorganisatie.