loading

Loading...

Artikel 30

De aanstelling of het ontslag van een bestuurder is meestal meer dan alleen het komen en gaan van een persoon. Niet zelden tekenen zich achter dit proces inzichten af die gaan over de strategie van de onderneming. Iets begrijpen van een voorgenomen benoeming of ontslag van een bestuurder is dus belangrijk voor het inzicht van de OR in de eigen onderneming. Met de OR samen stellen we de goede vragen, denken we scenario’s uit en zorgen we voor een gebalanceerd advies. In de ontmoeting met een komende bestuurder in de tapijtindustrie maakten we afspraken over zijn omgang met de OR en een bindende evaluatie na een jaar. In dit bedrijf was dit een ongehoorde ingreep in de klassieke machtsverdeling.