loading

Loading...

Artikel 27

Werkkostenregeling, pensioenregeling, personeelshandboek, functionerings- en beoordelingscyclus, bonusbeleid….. Onderwerpen die via het instemmingsrecht bij de OR terecht komen. Als we hierin samenwerken met de OR, zoeken we naar een optimale uitkomst voor de OR en dus zijn achterban. Uitgangspunt is, zoals steeds, het doel van de OR zelf. Om daar aan bij te dragen is inhoudelijke kennis van zaken voor nodig. Die hebben we. Zo is René van de Kieft één van de grootste pensioendeskundigen van Nederland. Met een positie in verschillende pensioenfondsbesturen. Renny van Tuyl heeft HR-afdelingen onder zich gehad als manager. Zij is dus goed ingewijd in alle HR-dossiers. Instemmingsaanvragen bieden daarbij een goede basis voor gelijkwaardig overleg.