loading

Loading...

Overdracht aandelen adviesplichtig?

Overdracht aandelen adviesplichtig?

Is een besluit tot verkoop van alle aandelen in een bedrijf adviesplichtig?

Ja, dat lijkt op grond van de tekst van art. 25 lid 1 WOR voor de hand te liggen. Terecht dat de ondernemingskamer ook zo heeft geoordeeld over de verkoop van Uniface. Zie OK d.d. 10.10.2017;ECLI:NL:GHAMS:2017:4123

De feiten:

De aandelen in Uniface worden indirect gehouden door Marlin gevestigd in de VS sinds 2014. In mei 2016 heeft Uniface een financieel adviseur de opdracht gegeven een eventuele verkoop voor te bereiden. In de periode juni-sept. 2016 is een “Confidential Information Package” met 36 partijen gedeeld. Pas in de OV van 26 september 2016 wordt de OR ervan op de hoogte gesteld dat Marlin onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om Uniface te verkopen. Vervolgens worden nog meer deskundigen ingeschakeld zonder de OR daarbij te betrekken. Op 12 december laat de OR aan de ondernemer weten wat naar zijn mening van belang is bij een eventuele verkoop en wat zijn rol daarbij moet zijn. Op 26 april 2017 sluit de Ned. aandeelhouder van Uniface een “Signing Protocol” met de Koper. Pas op 28 april wordt de OR via een Engelstalige adviesaanvraag om advies gevraagd. De OR vraagt daarna om een Nederlandse versie. Uiteindelijk brengt de OR op 23 juni een negatief advies uit (onder meer vanwege: geen wezenlijke invloed, ten onrechte geen advies kunnen geven over de opdrachten aan deskundigen, geen tijdig overleg ex art. 24 WOR, onvoldoende informatie ontvangen). Hierna laat Uniface op 5 juli 2017 aan de OR laat weten dat Marlin diezelfde dag het besluit tot overdracht van alle aandelen in Uniface aan Unite Holdco heeft genomen.

Het oordeel van de OK:

De OK volgt de OR volledig: de OR heeft geen wezenlijke invloed kunnen uitoefenen, omdat de OR niet tijdig om advies is gevraagd. Pas in de OV van 21 april 2017 is de OR geïnformeerd over de voorgenomen verkoop door een adviesaanvraag. Op dat moment was het biedingsproces in feite al afgerond en de “Signing Protocol” getekend. De OR heeft ten onrechte ook geen inzage gehad in de concept-koopovereenkomst. Ook het overleg over de algemene gang van zaken volgens art. 24 lid 1 WOR heeft niet plaats gevonden. Bovendien had de OR om advies gevraagd moeten worden over het verstrekken van opdrachten aan deskundigen. Tot slot is de OK van mening dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd.

Commentaar:

Het behoort elk OR-lid en elke directie bekend te zijn dat bij een besluit om alle aandelen in een bedrijf te verkopen de OR tijdig om advies moet worden gevraagd. Dat stelt de OR in staat om de besluitvorming daadwerkelijk inhoudelijk te kunnen beïnvloeden. Bovendien dient de ondernemer voor een goed verloop van het adviestraject te zorgen, alle van belang zijnde informatie te verstrekken en de OR ook om advies te vragen voor het verstrekken van opdrachten aan deskundigen. Het lijkt er op dat de directie met op de achtergrond het private equity bedrijf aan die heldere wettelijke voorschriften geen boodschap heeft gehad.

Het zou Uniface/Marlin sieren om de verkoopplannen voorlopig in de ijskast te zetten en niet binnen een halfjaar via een (pro forma) adviesprocedure de beslissing tot verkoop alsnog door te drukken. Gelet op de bereidheid van de OR om te procederen mag worden verondersteld dat de OR ook niet gelukkig was met de gekozen koper en diens toekomstplannen. In dat geval had wellicht nog een compromis kunnen worden bereikt. Deze casus verdient het om te beginnen met een schone lei en de wensen van de OR serieus te nemen en niet alleen te gaan voor het hoogste bod.

Mr. Daniël Schouwman

Mr. Dick Karssen