loading

Loading...

Hoe werken wij

Hoe werken wij

Kuiper en van de Kieft werkt               
   op basis van de Triple A Formule.         

Triple_A

Aandacht

Ons werk begint met luisteren: wat wil de opdrachtgever bereiken, wat is zijn context, welke kennis is er in de OR, hoe wordt de medezeggenschap ervaren?

Voorbeeld: we maken kennis met de OR van een groot industrieel bedrijf, waar een reorganisatie is aangekondigd. Eén van onze eerste vragen: welke doelen hebben jullie met betrekking tot deze reorganisatie? De OR geeft aan dat de noodzaak van een reorganisatie wel duidelijk is. Hij wil niet volledig tegenhangen, maar bijdragen aan de juiste keuzes ten aanzien van de reorganisatie en een goede uitvoering van het proces. Daarbij wil de raad nauw samenwerken met de vakbonden, die het sociaal plan uitonderhandelen.

 

Afstemmen

Wij stemmen ons werk af op de wensen van de OR. Wat is er nodig: onderzoek, kennis, ervaring, juridische inzicht, snelheid, intensiteit, krachtig optreden, diepgang? Afstemmen leidt tot helderheid in het ‘contract’ tussen de OR en Kuiper en van de Kieft.

Voorbeeld: eerdergenoemde OR vraagt of we willen toetsen of de reorganisatie zorgvuldig is afgewogen en voorbereid. Kloppen de deltalijsten, bijvoorbeeld? En ook: waar liggen grote risico’s? We ontwikkelen een plan om samen de details in te duiken. We bedenken wat we moeten vragen en wie we moeten spreken. Tenslotte maken we een plan voor het formuleren van de inbreng van de raad, waarbij we de stem van de achterban betrekken.

 

Aansluiten

Op basis van het contract sluiten we aan bij het werk/het project van de OR. We trekken samen op met oog op het bereiken van doelen. Sluiten aan door te leveren wat we zijn overeengekomen. Altijd dicht op de OR, die steeds betrokken is en de regie houdt.

Voorbeeld: met de OR bestuderen we achtergronden, rapporten van externen, deltalijsten. Samen spreken we betrokkenen en overleggen we met de bestuurder. We maken een opzet voor achterbanbijeenkomsten en zijn daar facilitator. Een van onze juristen schuift tijdelijk aan om de adviesposities te bespreken en met de OR naar de methode de Blécourt te kijken. We zijn bij Overlegvergaderingen en dragen daar aan bij door kennis en proces-ideeën in te brengen. Het advies wordt samen met ons door de OR geschreven en gecommuniceerd.

Aandacht – Afstemmen – Aansluiten Is een constante beweging die opdrachtgever en wij met elkaar maken.

Kuiper en van de Kieft oriënteert zich op de doelen die de ondernemingsraad heeft of kan ontwikkelen. Die doelen vormen de basis voor onze inbreng. Die inbreng varieert van gewenst onderzoek, contra-expertise (bijvoorbeeld financieel), advies over de medezeggenschapsstrategie, begeleiden van overleg, achterban betrekken tot mee-onderhandelen, begeleiden van escalatiescenario’s tot de realisatie van een rechtsgang (Ondernemingskamer of Kantongerecht).

Kuiper en van de Kieft heeft aandacht voor de relaties waar de OR mee te maken heeft. We herkennen en erkennen de positie van vakbonden en werken graag nauw met hen samen. Ook geven we de achterban graag een positie ten opzichte van de medezeggenschap. Hoe bestuurders, concerns en andere kapitaalverschaffers (aandeelhouders, banken, private equity) denken, begrijpen we en kunnen we inbrengen in ons werk met de ondernemingsraad.

Concrete resultaten boeken ‘onze’ ondernemingsraden op het gebied van:

  • alternatieven voor voorgestelde reorganisaties;
  • het voorkomen van sluitingen;
  • het verbeteren van Sociale Regelingen;
  • slimmere oplossingen in HR- en pensioendossiers;
  • concrete verbeteringen in de structuur;
  • betere processen bij de uitvoering van voorgenomen besluiten;
  • het winnen van zaken bij de OndernemingsKamer.

Hebben zaken heel snel in de peiling!

tempo
voorzitter ondernemingsraad, Technamics

Veel waar voor je geld

Opbrengst
secretaris ondernemingsraad, Inalfa Roof Systems

Doen alleen wat nodig is

Aanpakkers
lid ondernemingsraad, Hortimax

Groot vertrouwen in eigen kunnen van de raad

Gezien worden
voorzitter centrale ondernemingsraad, Heineken

Oplossingsgericht

Uitkomsten
voorzitter ondernemingsraad, Syntus

Solidair en bevlogen

Van Harte
lid ondernemingsraad, ETZ

Scherp en zeer deskundig

Experts
voorzitter, St. Radboud

Humor, ondanks het drama dat zich hier voltrok

Moed en vertrouwen
Lid ondernemingsraad, Doetinchem